΄΄Εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στην Γ΄ τάξη του σχολείου μας΄΄

Την Παρασκευή 28 Απριλίου, η Γ΄τάξη του σχολείου μας ξεκίνησε τα μαθήματα κολύμβησης για την απόκτηση κολυμβητικής παιδείας/επάρκειας. Τα μαθήματα είναι δίωρα και θα διαρκέσουν […]

περισσότερα...

΄΄Λειτουργία Γραφείου Συμβουλευτικής και Στήριξης Δήμου Βέροιας΄΄

Ο Δήμος Βέροιας στα πλαίσια υλοποίησης κοινωνικών πολιτικών λειτουργεί Γραφείο Συμβουλευτικής και Στήριξης στελεχωμένο από έμμισθο ψυχολόγο στο χώρο της Πρόνοιας. Η Ψυχολόγος δέχεται καθημερινά […]

περισσότερα...