Υπενθύμιση απόφασης του συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου μας (πράξη 2η / 11-9-2018)

       Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.7/ΦΜ/139107/Δ1/27-8-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της 49/30-11-2017 Πράξης του ΔΣ του ΙΕΠ, Φ.22.1/8820/31.8.2018 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Ημαθίας  «Η τσάντα στο σχολείο», συνεχίζει να υλοποιείται και το σχολικό έτος 2018-19 στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας. Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας,  αποφασίζει το 2ο  και το 4ο  Σαββατοκύριακο του κάθε μήνα να μένει  η τσάντα στο σχολείο.