Το σχολείο μας κατά το τρέχον σχολικό έτος (2019-2020) έχει 122 μαθητές-μαθήτριες.

A΄  Τάξη       7 Αγόρια    12 Κορίτσια  = 19

Β΄  Τάξη       7 Αγόρια    12 Κορίτσια  = 19

Γ΄  Τάξη       8 Αγόρια    10 Κορίτσια  = 18

Δ΄  Τάξη     14 Αγόρια      9 Κορίτσια  = 23

Ε΄  Τάξη     14 Αγόρια      9 Κορίτσια  = 23

ΣΤ΄Τάξη       9 Αγόρια     11 Κορίτσια  = 20