ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  6ου Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A΄ ΤΑΞΗΣ – ΣΧ ΕΤΟΣ 2019-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B΄ ΤΑΞΗΣ – ΣΧ. ΕΤΟΣ 2019-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Γ΄ ΤΑΞΗΣ – ΣΧ. ΕΤΟΣ 2019-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Δ΄ ΤΑΞΗΣ – ΣΧ. ΕΤΟΣ 2019-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε΄ ΤΑΞΗΣ – ΣΧ. ΕΤΟΣ 2019-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ – ΣΧ. ΕΤΟΣ 2019-2020

ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ME TOΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2019-2020