Το σχολείο μας πρωτολειτούργησε ως 5/θέσιο το 1934 (ΦΕΚ 429/12-12-1934) στο κτίριο του σημερινού 13ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας,  που κτίστηκε το 1933. Το 1964 κατασκευάστηκε προέκταση του παλιού κτιρίου στο οποίο μεταφέρθηκε και λειτουργεί μέχρι σήμερα με οργανικότητα 12/θεσίου (ΦΕΚ 555/29-07-1972 τ.β΄) αλλά με λειτουργικότητα 6/θεσίου.

————————————————————————————————————————————–

     Μέχρι τη δεκαετία του 1930 η ευρύτερη περιοχή του σχολείου ήταν εκτός σχεδίου πόλης.

   Ο χώρος του σχολείου ήταν αλάνα-τσαΐρι, ενώ λίγο πιο κάτω (οδός Ανοίξεως) άρχιζαν οι λαχανόκηποι-μπαξέδες της πόλης εξού και η ονομασία της τοποθεσίας ΄΄Πράσινος Κήπος΄΄ όπου υπήρχε εξοχικό κέντρο που σήμερα δεν υπάρχει.

   Επί υπουργού Παιδείας Γεωργίου Παπανδρέου παραχωρήθηκε το οικόπεδο από το Δήμο Βέροιας στο Ελληνικό Δημόσιο για να κτισθεί το σχολικό συγκρότημα του 6ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας, στο οποίο για πολλά χρόνια φιλοξενήθηκε και το 7ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας που ιδρύθηκε λίγο αργότερα.

   Η αποπεράτωση  του διδακτηρίου έγινε σύντομα και ο χώρος περιμετρικά του σχολείου περιφράχτηκε με σειρές αγκαθωτού σύρματος.

Οι πληροφορίες είναι από τον αγαπητό δάσκαλο κ. Θωμά Δημητράκη