Σχολικό έτος 2019-2020

Διευθυντής: Μπαξεβάνης Νικόλαος

Α΄ τάξη: Χρηστίδου Χρηστίνα

Β΄ τάξη: Σοφολόγη Παρασκευούλα

Γ΄ τάξη: Συροπούλου Ολυμπία

Δ΄ τάξη: Θυμιοπούλου Ειρήνη

Ε΄ τάξη: Bαϊνά Μαρία

ΣΤ΄τάξη: Ξυλοφόρος Εμμανουήλ (Υποδιευθυντής)

Ολοήμερο: Καραΐσκος Κων/νος

Αγγλικά: Οδοιπορίδου Ζαχαρούλα :  Α΄, Β΄, ΣΤ΄τάξεις   

               Χατζηδημητρίου Ολυμπία :  Γ΄, Δ΄, Ε΄τάξεις

Γαλλικά  Ε΄τάξη: Παντελίδου Μαρία

Γερμανικά  ΣΤ΄ τάξη: Μπράντη Ανθία

Φυσική Αγωγή: Αλαμπουρινός Ιωάννης :  Ε΄, ΣΤ΄τάξεις

                           Γιαννουλάτου Αναστασία :  Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄τάξεις

Μουσική: Ιορδανίδου Παρθένα

Πληροφορική: Σπανούδη Δέσποινα

Εικαστικά: Παπαδόπουλος Παναγιώτης

Θεατρική Αγωγή: Παπαγεωργίου Ελένη

Παράλληλη Στήριξη: Τρικαλοπούλου Ελευθερία