Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο για τουλάχιστον δύο (2) Σαββατοκύριακα το μήνα

Υπενθύμιση απόφασης του συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου μας (πράξη 2η / 11-9-2018)        Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.7/ΦΜ/139107/Δ1/27-8-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. […]

περισσότερα...